Overzicht van achtergrond­documenten en kaarten

Foto bovenkant pagina: Historische huizen aan de Leuvehaven en Korte Geldersekade, Dordrecht, april 2021

Colofon Deltaprogramma 2022

Het Deltaprogramma 2022 is een uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Dit is de online versie van het Deltaprogramma 2022 dat op Prinsjesdag 2021 aan de Staten-Generaal is aangeboden.

Uitvoering

Staf deltacommissaris

Concept, ontwerp, productie

Delta3, Den Haag

Coördinatie en begeleiding

Delta3, Den Haag

Tekstredactie en -advies

Renske Postma (Met Andere Woorden)
Ria de Wit (Helder en Duidelijk)

Fotografie

  • Drijvende woningen bij Buiksloterham, Amsterdam, juli 2021: Remco Remeijer
  • Glazen kering in Neer houdt hoogwater tegen in overstromingsgebied, Limburg, juli 2021: Jos van Alphen
  • Smeltende ijsboog, Antarctica, 2018: Arnoud Apituley/KNMI
  • Proef tegengaan piping met getijdenzand, Hedwigepolder, mei 2021: Louis Meulstee
  • Meanderende beek Essche stroom, Brabant, mei 2021: Jos van Alphen
  • Stoeptegels eruit voor geveltuinen, Rotterdam, juni 2021: Tineke Dijkstra
  • Havens Noordzeekanaal, Amsterdam, 2018: Port of Amsterdam
  • Nieuwe houten palendijk, Eemmeer, mei 2021: Waterschap Vallei en Veluwe
  • Historische huizen aan de Leuvehaven en Korte Geldersekade, Dordrecht, april 2021: Tineke Dijkstra

Kaarten

kaart 1 Beleidsopgaven en maatregelen zoetwater MUST
kaart 2 Synthesekaart Beeld op de Rivieren Defacto

Deltaprogramma

Nederland is een laaggelegen land met veel water. Het nationaal Deltaprogramma beschermt Nederland tegen overstromingen, zorgt voor voldoende zoetwater en draagt bij aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. Op de website van het nationaal Deltaprogramma staat de voortgang van het werk aan onze delta.

Het nationaal Deltaprogramma is een samenwerkingsverband tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Ook kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijven denken actief mee.

www.deltaprogramma.nl

Dit is een uitgave van

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

September 2021